RSS

DE CE ESTE UNIVERSUL AȘA CUM ESTE ?

29 Jan

(un punct de vedere personal)

    Imensitatea universului nostru și, într-un anume fel, complexitatea lui, poate chiar și farmecul unei nopți cu un cer senin plin de stele, ne fac să ne gândim destul de des la faptul că această construcție, pentru care termenul imensă este aproape nesemnificativ, are în spate o cauză, cauză care este imaginată de cei mai mulți ca fiind de natură divină.

   În paralel însă cu imensitatea universului nostru, cu funcționarea lui cu precizia unui ceasornic și cu frumusețea lui aparentă, ne apare însă și o altă fațetă a lui. Cea de care se înspăimântă orice muritor, cea care poate să distrugă și să alunge într-o clipă orice ar putea fi numit frumusețe. Mă refer la dezechilibre și la dezastre de orice fel și la orice scară.

   Dacă Dumnezeu a făcut stelele și multe alte corpuri cerești, pentru ce a făcut și meteoriții care cad pe ele și produc pagube imense? Dacă a făcut planeta pământ, de ce avem pe planetă zone cu nisipuri mișcătoare în care omul “coroana creației” poate muri în cel mai înfricoșător mod? De ce sunt deșerturi? De ce sunt vulcani și cutremure de pământ devastatoare? De ce clima face atâtea victime? De ce sunt tsunami-uri? De ce stele din acest minunat univers se prăbușesc unele în altele? De ce sunt războaiele?

   Oare se poate răspunde satisfăcător pentru om la aceste întrebări? Putem noi să răspundem la întrebările chinuitoare care parcă sfidează logica, sau cel puțin creează o stare de ambiguitate, dacă suntem atât de mici în univers, în sensul că dacă suntem atât de mici, nu suntem în stare să răspundem la ele?

   Oare dacă aceste lucruri sunt reale, nu era absolul natural și firesc ca Dumnezeu să ne răspundă la aceste întrebări? Nu este normal ca noi ființe, mult, extrem de mult inferioare lui Dumnezeu să nu putem răspunde la astfel de întrebări capitale? Și, întrucât suntem așa de inferiori lui Dumnezeu, eu cred că era de datoria Lui față de niște creaturi ca noi, ființe dragi Lui să ne răspundă la astfel de întrebări?

   Răspunsul la aceste întrebări se află în Sfânta Scriptură, adică în Biblie! Despre ea și probarea autenticității ei am scris în postările mele de pe blog:

https://tinutinu.wordpress.com/2011/05/03/se-poate-demonstra-ca-biblia-si-numai-biblia-este-de-natura-divina/

   În această temă voi vorbi despre ce cred eu că s-a întâmplat cu universul nostru de arată, vorba românului “ca după cutremur”.

   Pentru început mă voi ocupa de noțiunea de DUH SFÂNT:

 Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Geneza 1:2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

   Duhul lui Dumnezeu era deci puterea care făcea ca lucrurile să se miște în direcția realizării, în direcția finalizării unei acțiuni care s-a concretizat în final prin apariția lumii noastre materiale.

   Apoi:

Geneza 1:31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Geneza 2:1 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor.

   Cum adică erau foarte bune? Vouă așa vi se pare? Mie nu! Lucrurile nu numai că nu par bune dar sunt chiar dezastruoase! Ceea ce vedem în jur (chiar și până în străfundurile universului), dacă universul a fost construit de o forță rațională, par a fi rodul construcției și imaginației unui besmetic nebun! Poate vouă vă este frică să afirmați acest lucru, dar în mintea și inima voatră eu cred că aveți această concluzie!

   Unii afirmă că aceste stări de lucruri sunt datorate faptului că omul a păcătuit și astfel planeta noatră a ajuns în starea pe care o vedem acum. Bine bine, înțelegem cu e cu omul și cu pământul, dar cu stelele Dumnezeu ce are? Că ele n-au păcătuit! De ce trebuie să suporte starea de acuma care este deplorabilă! Nu zic că nu este un echilibru! Este! Un echilibru din punctul de vedere al mecanicii cerești și a legilor universului nostru fizic este! În sensul că, dacă un corp ceresc, o planetă, un asteroid, un meteorit, se apropie de un alt corp ceresc de masă mult mai mare decât a lui evident că, pentru un echilibru fizic, corpul de masă mai mică va fi atras de către cel care are masa mai mare. Însă problema este că în final ciocnirea dintre aceste două (sau mai multe) corpuri produce pagube. Acest lucru stârnește îngrijorarea. Paguba!

   Bun. Și atunci, care să fie oare cauza permisiunii acestor pagube? Sunt ele spre onoarea Creatorului sau sunt spre dezonoarea Sa? Se poate admite că pământul suferă pagube din cauza căderii omului (deși acest lucru, într-un anume sens, ar fi într-un fel blasfemiator) dar ce vină are restul universului ca să fie nevoit să producă și să suporte asemenea pagube? Vreau să zic că dacă creezi un corp ceresc, nu este normal să te apuci să-l distrugi cu un altul.

   Cheia răspunsurilor la aceste întrebări constă, după părerea mea, în înțelegerea cât mai bine a noțiunii de DUH SFÂNT. Cum anume?

   Din relatarea biblică, înțelegem că, DUHUL SFÂNT, după cum am citat mai sus din Scriptură, este acea forță care a creat universul nostru fizic. Dacă este așa, înseamnă că este o forță cel puțin suficient de mare ca să fie în stare să creeze un univers fizic. Nu este neapărat necesar să fie infinită! Zic asta deoarece, în demonstrația mea nu are rost. Este suficient să înțelegem că această forță este capabilă să creeze un univers.

   Ceea ce rezultă din această idee este faptul că, dacă poate construi un univers fizic, ea, această forță, DUHUL SFÂNT, este capabilă și să stăpânească orice, deci absolut orice forță din acest univers, așadar ar putea extrem de ușor, prin reacțiune, să contracareze acțiunea presiunilor imense care ar putea genera un vulcan (de exemplu). La fel, potolirea unui tzunami! Pentru DUHUL SFÂNT ar fi, popular vorbind, “o joacă de copil”! Și atunci se pune fireasca întrebare: DA DE CE NU VREA?

   După părerea mea răspunsul se găsește tot în Biblie! Și mi se pare că este destul de simplu și evident. Să vedem:

   Susțineam pe un topic faptul că ADAM și EVA, în urma îndemnului lui Satan de a se privatiza, chiar au făcut practic acest lucru. De fapt, repet pe scurt: Dumnezeu le-a zis să nu încerce să facă nimic pe cont propriu, până nu îi învăța El ce și cum să facă! Asta însemna interdicția de a mânca din POMUL CUNOȘTINȚEI BINELUI ȘI RĂULUI !. Dar dorința de a face ceva pe cont propriu, azi noi o numim privatizare. Deci ADAM ȘI EVA au avut dorința de a începe să facă lucrurile pe cont propriu, deci, chiar s-au privatizat! Începând din acel moment, în viața lui ADAM și EVA au apărut niște schimbări majore, și anume: Au fost lăsați să se manifeste ca niște persoane cu adevărat privatizate, și asta până ce omenirea va ajunge la starea de faliment, pe de-o parte iar pe de altă parte mai exista ceva foarte important și esențial pentru cunoașterea răspunsurilor la întrebarea:  DE CE ESTE UNIVERSUL NOSTRU AȘA CUM ESTE?

   În ADAM și în EVA a existat de la început o forță biologică pe care, hai să o numim FORȚĂ VITALĂ! Acea forță vitală asigura funcționarea organismului uman la nivel bio-fiziologic. Dar pe lângă această forță mai exista o forță imensă care asigura organismului, prin regenerarea la infinit a celulelor, o existență infinită, adică veșnică! Această forță era dată de DUHUL SFÂNT al lui Dumnezeu.

   De fapt există un text în Scriptură care spune următorul lucru:

Geneza 2:16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;

Geneza 2:17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

   Și un altul care spune următorul lucru:

   Geneza 3:22 Domnul Dumnezeu a zis: “Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să trăiască în veci.”

   Ce înțelegem de aici? Înțelegem că ADAM și EVA aveau voie să mănânce din pomul vieții (de fapt, așa cum am mai spus acesta reprezenta în simbol DUHUL SFÂT) până în momentul în care au păcătuit. Apoi este extrem de firesc faptul că, dacă ADAM și EVA au vrut să se privatizeze, lucrul acesta trebuia să-l facă pe cont propriu și nu cu ajutorul puterii DUHULUI SFÂNT! De aceea Dumnezeu le-a luat accesul la izvorul VIEȚII VEȘNICE care era DUHUL SFÂNT, iar ei au rămas doar cu energia bio-fiziologică pe care au primit-o la naștere. Dar această putere, energia bio-fiziologică nu este regenerabilă la infinit și, în consecință, așa cum scoți un ventilator din priză, și el, datorită inerției se mai învârte un timp după care se oprește, se termină și ea și omul moare.

   Acum, dacă DUHUL SFÂNT a fost retras de la oameni, evidența faptelor și a dovezilor din jur ne arată că DUHUL SFÂNT a fost retras și din univers, temporar nemaifiind necesar în această zonă. Repet, dacă DUHUL SFÂNT a avut energie suficientă pentru a crea acest univers, sunt sigur că are suficientă energie pentru a putea stăpâni fenomenele care produc pagube (atât pe planeta noastră cât și în universul nostru). Se poate explica în acest fel de ce natura se comportă cum se comportă, părând că este rodul unui Creator tâmpit! Dar nu este așa! Noi nu știm cum a arătat natura înainte de păcat și nu ne-o putem imagina nici cum va apărea după ce:

Apocalipsa 21:1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.

Apocalipsa 21:2 Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

Apocalipsa 21:3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

Apocalipsa 21:4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Apocalipsa 21:5 Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: “Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

   Dar știm din Scriptură că:

Romani 8:19 De asemenea, şi creația aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

Romani 8:20 Căci creația a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din cauza celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,

Romani 8:21 că însăși creația va fi eliberată din robia stricăciunii, în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu.

Romani 8:22 Căci ştim că până în ziua de azi, toată creația suspină şi suferă durerile naşterii.

Romani 8:23 Şi nu numai ea, dar şi noi, …

   De aici înțelegem foarte, foarte clar că: CREAȚIA A FOST SUPUSĂ DEȘERTĂCIUNII (ROBIA STRICĂCIUNII)

   Concluzia mea este că CREAȚIA A FOST SUPUSĂ DEȘERTĂCIUNII (ROBIA STRICĂCIUNII) din cauza faptului că DUHUL SFÂNT  a fost retras din universul nostru atunci când ADAM și EVA au fost alungați din Eden, dar, același DUH SFÂNT va fi redat (în întregime) când se vor împlini cuvintele din Apocalipsa 21:1 – 5.

   Atunci, chiar și universul nostru va fi extrem de echilibrat! Nu vor mai fi cutremure de pământ, nici inundații și nici un fel de pagubă! Și asta nu din cauză că, de exemplu sub scoarța terestră nu vor mai fi presiuni imense, ci din cauză că DUHUL SFÂNT le va potoli energia și va echilibra orice situație care ar avea tendința de dezechilibru.

   Și atunci, mă voi repeta:

Apocalipsa 21:4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

This is the real world of the power of God !!!

 
 

8 responses to “DE CE ESTE UNIVERSUL AȘA CUM ESTE ?

 1. Mizantropescu

  29/01/2012 at 19:20

  Interesant mestere. Ramai insa tributar unui lucru: gandesti numai in limitele impuse de un text, si nu vad sa indraznesti mai mult.

   
 2. Alin

  30/01/2012 at 15:46

  Duhul Sfânt nu este o putere, ci o persoană spirituală care poate manifesta putere, ea are sentimente, voinţă şi raţiune, vezi mai jos câteva argumente:

  1) Lucruri pe care le poate face doar o persoană:
  a) Vorbeşte (Fapte 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 28:25; 1Timotei 4:1; Apocalipsa 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 14:13; 22:17).
  b) Strigă (Galateni 4:6)
  c) Mărturiseşte (Neemia 9:30; Ioan 15:26; Fapte 5:32; Romani 8:16; Evrei 10:15; 1Ioan 5:6,8).
  d) Aude (Ioan 16:13,14).

  2) Duhul Sfânt are raţiune, intelect, voinţă:
  a) are gândire (Romani 8:27; Isaia 40:12-14).
  b) cunoştinţă (Isaia 11:2; Exod 35:31).
  c) înţelepciune şi pricepere (Exod 31:3; Efeseni 1:17).
  d) are capacitatea de a cerceta (1Corinteni 2:10).
  e) capacitatea de a sfătui (Isaia 11:2).
  f) capacitatea de a învăţa (Neemia 9:20; Luca 12:12; Ioan 14:26).
  g) în virtutea gândirii Lui, El are o voinţă proprie (1Corinteni 12:11; Ezechiel 1:12,19-21).

  3) Duhul Sfânt are sentimente, emoţii:
  a) dragoste (Romani 15:30; 2Timotei 1:7).
  b) îndurare, milă (Zaharia 12:10; Filipeni 2:1-3; Iacov 3:17).
  c) gelozie (Iacov 4:5).
  d) întristare (Isaia 63:10; Efeseni 4:30).
  e) efectul sentimentelor sunt suspinele Duhului Sfânt pentru noi (Romani 8:26,27).
  f) bucuria (Romani 14:17; 15:13; Galateni 5:22).
  g) speranţa (Romani 15:13; Galateni 5:5).
  h) El mângâie (Fapte 9:31; Ioan 14:26; 15:26; 16:13).

  4) Duhul Sfânt este un altul decât Isus:
  a) Duhul Sfânt este un altul decât Isus, un alt Mângâietor (Ioan 14:16,17; 16:7).
  b) a huli pe Fiul are consecinţe diferite cu a huli pe Duhul Sfânt (Matei 12:31,32; Marcu 3:28-30; Luca 12:10).

  5) Duhul Sfânt are un Sine propriu:
  a) Duhul Sfânt are un Sine propriu, sau un Eu propriu, doar cineva (o persoană) are un Sine, nu ceva (o putere, forţă).
  El pune deoparte, El trimite sau însărcinează oameni (Fapte 10:19,20; 13:2-4).

  Dar Duhul Sfânt, nu este o persoană egală cu Tatăl şi Fiul, ci supusă şi inferioară în divinitate faţă de Tatăl şi Fiul. În Ioan 16:13-15: „Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi”. Observăm din acest pasaj, că Duhul Sfânt nu vorbeşte de la El, ci ce aude de la Fiul, El în proslăveşte pe Fiul, pentru că Duhul va lua din ce este al Fiului şi ne va descoperii. Această descriere nu se potriveşte pentru un Dumnezeu deplin, Dumnezeul în deplinătatea cuvântului nu are nevoie ca să audă de la altcineva ce să înveţe, nici să ia de la altcineva ceva, nici să glorifice pe altcineva, El este suprem, şi nu depinde de nimeni în nici un domeniu, dar Duhul Sfânt depinde, astfel reiese clar că Duhul Sfânt nu este un Dumnezeu deplin, nici egal cu Tatăl şi cu Fiul.

   
 3. constantinstancu

  30/01/2012 at 18:35

  Mulțumesc Mizantropescule! Sunt multe de spus! În scris merge încet! O să citesc și blogul tău!

   
  • Mizantropescu

   30/01/2012 at 21:25

   Tinule, iti doresc sa’ti mearga mintea. Acolo e totul.

    
 4. Dyo

  30/01/2012 at 22:39

  O buna parte din argumentatia ta se sprijina pe presupozitia – tendentioasa, nedemonstrabila – ca fenomenele naturale pe care (macar pe unele) noi oamenii le numim “dezastre naturale” sunt rele. Eu nu cred asta, nici cand vine vorba de ciocnirea a doua astre, nici cand e vorba de o eruptie vulcanica. E adevarat, in urma unui fenomen pamantesc – cutremur, tzunami – pot sa moara oameni, dar asta imi vorbeste mie nu despre rautatea naturii, ci despre slabiciunea umana, despre limitarile noastre, despre nevoia noastra de Dumnezeu.
  Domnul Isus a dovedit ca o furtuna poate fi stapanita, contracarata, biruita; este imaginea unuia care stapaneste, este ceea ce ar fi trebuit sa faca omul de fapt, prin mandatul primit la Creatie de a stapani pamantul. Pentru ca si-a ratat cariera in Gradina Edenului, omul este nevoit acum sa suporte consecintele neputiintelor sale.
  Dar … eu cred ca acel univers foarte bun creat de Dumnezeu la inceput nu era exonerat de stanci care sa se pravale in prapastii, eruptii vulcanice, furtuni magnifice … sunt si astea un fel de marturii ale frumusetii Creatiei, pentru cine are ochi sa le vada …

   
  • constantinstancu

   31/01/2012 at 13:51

   Dyo,
   Nu-i adevărat deloc! Am zis, sau dacă nu am putut fi convingător, încearcă să înțelegi că măcar am vrut să zic că doar fenomenele care produc pagube vor fi “neutralizate”! O cascadă, o furtună, chiar și un cutremur sau un vulcan, pot reprezenta și pentru mine fenomene uneori de o rară frumusețe! Nu la aceste fenomene mă refer! Așa cum zice Scriptura din care am citat:

   Apocalipsa 21:4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

   Și tot Scriptura spune:
   Isaia 11:9 Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.

   Și la fel:
   Psalm 139:14 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!

   Deci lucrările lui Dumnezeu sunt minunate! Sunt perfect de acord cu tine! Însă din anumite motive, printre ele s-au strecurat și lucrări (fenomene) care sunt nocive, adică produc pagube. Eu aceste probleme le tratez. Încerc să le tratez întrucât ele, pentru foarte mulți oameni, par să dovedească faptul că Dumnezeu nu există! Acești oameni trebuie, din sentimentul de iubire față de aproapele, să fie informați despre cum ar putea încerca o compatibilizare între EXISTENȚA FENOMENELOR CARE PRODUC PAGUBE și EXISTENȚA LUI DUMNEZEU ! Textul meu doar atât încearcă!

    
 5. viorel chis

  02/02/2012 at 05:56

  Sa intelegem ca unele fenomene care aduc pagube sint cele implementate si facute de catre Satan!
  Doar sa citim cu atentie cartea lui Iov si ce o sa descoperim?Vedem ca Dumnezeu a creat universul cu tot ce este pe el (Psalmul 19) ,dar vedem ca apare in scenariul divin si Satana cu puterea negativa care introduce in sistemul divin o mare ambalansare si chiar un caz judiciar care se releva in timp,putere,dovezi si dezbateri !Toate acestea ajung sa fie explicate omenirii incepind cu cartea Genesei si se incheie cu cartea Apocalipsei in care se da si verdictul de finalizare pentru cei care-l percep si doresc sa fie interesati de el.Si interesant este ca in apocalipsa capitolul 21 gasim scris;”5. Cel ce sedea pe scaunul de domnie a zis: “Iata, Eu fac toate lucrurile noi.” Si a adaugat: “Scrie, fiindca aceste cuvinte sunt vrednice de crezut si adevarate.”
  6. Apoi mi-a zis: “S-a ispravit! Eu sunt Alfa si Omega, Inceputul si Sfarsitul. Celui ce ii este sete ii voi da sa bea fara plata din izvorul apei vietii
  7. Cel ce va birui va mosteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, si el va fi fiul Meu.

  ;”

   
 6. viorelchis

  16/03/2013 at 06:55

  Pentru a intelege trebuie sa accesam si sa ascultam;

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: